მომხმარებლები

ISM –ის მომსახურებით სარგებლობა შეუძლიათ:
⦁ მცირე და საშუალო ბიზნესის მესაკუთრეებს;
⦁ დამწყებ მარკეტოლოგებს;
⦁ კომპანიის ხელმძღვანელებს;
⦁ ივენთ მენეჯერებს;
⦁ საზოგადოებასთან ურთიერთობის დამწყებ მენეჯერებს;
⦁ სტუდენტებს და ფიზიკურ პირებს, რომელთაც სურვილი აქვთ მიიღონ თეორიული და პრაკტიკული ცოდნა, აიმაღლონ კვალიფიკაცია და შეიქმნან დასაქმების რეალური პერსპექტივა;