რეგისტრაცია

ვიდეოში PR მენეჯმენტისა და მარკეტინგის პროგრამის თითოეული მენტორი საუბრობს მის კომპეტენციაში არსებული დარგის მნიშვნელობაზე და იმაზე, თუ რას შეისწავლიან სტუდენტები აღნიშნული კურსის ფარგლებში.

შეგიძლიათ ისარგებლოთ TBC ბანკის 0%-იანი განვადებით