ყველაფერი PR მენეჯმენტისა და მარკეტინგის პროგრამაზე

ვიდეოში PR მენეჯმენტისა და მარკეტინგის პროგრამის თითოეული მენტორი საუბრობს მის კომპეტენციაში არსებული დარგის მნიშვნელობაზე და იმაზე, თუ რას შეისწავლიან სტუდენტები აღნიშნული კურსის ფარგლებში.