სკოლის შესახებ

ISM – არის მარკეტინგის საერთაშორისო სკოლა, სადაც მომხმარებელს შესაძლებლობა ეძლევა მიიღოს პრაქტიკული და თეორიული ცოდნა შემდეგი საკითხების გარშემო:

⦁ მარკეტინგი;

⦁ PR მენეჯმენტი;

⦁ ბრენდის შექმნა და მართვა;

⦁ ციფრული მარკეტინგი და სოციალური მედია;

⦁ ეფექტური პრეზენტაცია;

⦁ პროექტების მართვა და მონიტორინგი;

⦁ რეკლამა და მედიასთან ურთიერთობა;

⦁ ივენთების ორგანიზება;

⦁ ლიდერობის ხელოვნება;

⦁ კონტენტ მარკეტინგი;

⦁ ქოუჩინგი;

⦁ HR – ადამიანური რესურსების მართვა;

⦁ ემოციური ინტელექტი.

სკოლის მენტორები ქართველი და უცხოელი მაღალკვალიფიციური პროფესიონალები და წარმატებული საერთაშორისო ბრენდების მარკეტოლოგები არიან.

მომხმარებლები

ISM –ის მომსახურებით სარგებლობა შეუძლიათ:

⦁ მცირე და საშუალო ბიზნესის მესაკუთრეებს;

⦁ მარკეტოლოგებს;

⦁ კომპანიის ხელმძღვანელებს;

⦁ ივენთ მენეჯერებს;

⦁ საზოგადოებასთან ურთიერთობის დამწყებ მენეჯერებს;

⦁ სტუდენტებს და ფიზიკურ პირებს, რომელთაც სურვილი აქვთ მიიღონ თეორიული და პრაკტიკული ცოდნა, აიმაღლონ კვალიფიკაცია და შეიქმნან დასაქმების რეალური პერსპექტივა.