არ გამოტოვო შეთავაზება

ისწავლე საუკეთესოებისგან

პიველი ნაბიჯი წარმატებისკენ

ბიზნეს მენეჯმენტის პროგრამა

რატომ ISM?

პრაქტიკოსი მენტორები

კომპლექსური პროგრამები

კომფორტული
გარემო

სტუდენტების ხელშეწყობა

გაიცანით ჩვენი PR-ისა და მარკეტინგის მენტორები

ვიდეოში PR მენეჯმენტისა და მარკეტინგის პროგრამის თითოეული მენტორი საუბრობს მის კომპეტენციაში არსებული დარგის მნიშვნელობაზე და იმაზე, თუ რას შეისწავლიან სტუდენტები აღნიშნული კურსის ფარგლებში.

ჩვენი სტუდენტების შეფასება

🔸 ISM-ის კურსდამთავრებული ანი ბათილაშვილი საუბრობს პროფესიის არჩევის პროცესზე და კარიერაში გადადგმულ პირველ ნაბიჯებზე
🔸 ISM-ის კურსდამთავრებული - ნატა ბერიძე საუბრობს პროფესიული განვითარების გზაზე შეძენილ გამოცდილებასა და წარმატებული საქმიანობისთვის ცოდნის გაღრმავების მნიშვნელობაზე.

🔸 ISM-ის კურსდამთავრებული მარიამ კუხალაშვილი საუბრობს პროფესიის შეცვლის პროცესზე, საყვარელი საქმის კეთების მნიშვნელობაზე და PR-ისა და მარკეტინგის კურსის ფარგლებში მიღებულ გამოცდილებაზე.