წესები და პირობები

ვებ-გვერდიდან არასწორად/შეცდომით შესრულებული ტრანზაქციის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ საკონტაქტო ელ-ფოსტაზე, მოგვწეროთ არასასურველი, დაუსრულებელი ან არასწორად შესრულებული ოპერაციის შესახებ და მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია: Მომხმარებლის სახელი, გვარი, ოპერაციის განხორციელების თარიღი და ჩარიცხული თანხის ოდენობა.

იმ შემთხვევაში, თუ თანხის დაბრუნება გსურთ, ჩვენს ორგანიზაციას სერვისის (კურსის) დაწყებამდე 2 კვირით ადრე უნდა შეატყობინოთ აღნიშნულის შესახებ. 

იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი სერვისის (კურსის) დაწყებამდე 2 კვირაზე ნაკლებ დროში მოითხოვს თანხის დაბრუნებას, ის გადახდილი თანხის მხოლოდ 50%-ის დაბრუნებას შეძლებს.

თანხის დაბრუნების შემთხვევაში ჩამოგეჭრებათ მომსახურების საკომისიო – 2%.